Met een open geest het nieuwe schooljaar in

Hoe gaat het met onze 26 Brusselse BOOST-scholieren? Field managers Els Tijskens en Ophélie Amelin vertellen honderduit over het voorbije en het komende jaar. 

Ophélie: "Van de 15 Franstalige jongeren waren er 11 geslaagd in eerste zit. Vier deden herexamens en kregen ook extra begeleiding van onderwijzers. Drie onder hen zijn geslaagd.  14 jongeren beginnen nu dus aan het zesde secundair en gaan het derde jaar van het BOOST-traject in."

Els: "In de Nederlandstalige groep waren er 7 van de 11 jongeren geslaagd, 2 jongeren gaan zich heroriënteren zodat ze de derde graad toch nog in 1 jaar kunnen voltooien."

In het eerste jaar werd vooral gewerkt aan zelfkennis, zelfvertrouwen en een goede taalbeheersing. Wat was het voorbije schooljaar het aandachtspunt?

Ophélie: "Het voorbije jaar focusten we vooral op school- en werkoriëntatie. In samenwerking met Randstad organiseerden we workshops en we brachten de jongeren ook in contact met professionals die getuigden over hun carrière. Als jaarafsluiter gingen we op bezoek bij een bedrijf. Een deel van de groep ging op bezoek bij Randstad, een ander bij het Brugmann-ziekenhuis."

Els: "Taalbeheersing blijft een ongelooflijk belangrijk aandachtspunt, drie jaar lang. Heel wat van onze jongeren hebben een migratieachtergrond en spreken thuis geen Nederlands. Naarmate ze vorderen in het onderwijs ondervinden ze ook steeds meer problemen. Veel drop-outs gebeuren ook nog in het vijfde jaar secundair. De laatste week van juni hebben we zelfs een summer course Nederlands georganiseerd, in samenwerking met het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Een soort taalbad waarin vooral handvaten werden aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan."

Zijn ook jullie op bedrijfsbezoek geweest, Els?

Els: "We hebben het lichtjes anders aangepakt: het laatste van onze vijf ateliers met Randstad was 'een bezoek aan je droomjob'. We vroegen de jongeren wie ze nu echt eens wilden ontmoeten. We zijn zo langs geweest bij een hotelmanager, in een ziekenhuis, bij Dokters van de Wereld … Het voorbije jaar hebben we echt die focus gelegd op ‘onbekend is onbemind’. Heel wat van onze jongeren worden thuis geconfronteerd met hoge verwachtingen, waarbij de ouders willen dat hun kinderen een goed diploma behalen. Zo kom je uit bij beroepen als dokter, advocaat, ingenieur, enz. Maar dat sluit niet altijd aan bij wat onze jongeren willen en kunnen."

Ophélie: "We wilden de jongeren dit jaar inderdaad duidelijk maken hoeveel verschillende beroepen en profielen er wel zijn. Zo wilde er iemand arts worden: omwille van de ziekenhuissfeer, het helpen van mensen, enz. Maar intussen heeft die zijn zinnen gezet op een opleiding medische beeldvorming, een redelijk recente bacheloropleiding. Een ander meisje, Fatoumata, speelde ook met het idee om arts te worden. Maar na het bezoek aan het ziekenhuis heeft ze gezien wat zo’n job echt inhoudt, en heeft ze besloten om later toch informatica te gaan studeren. Een keuze die ook beter aansluit bij haar talenten en competenties. Zo’n bezoek of een getuigenis van een professional betekent dus ook een reality check, en kan in die zin zeer verhelderend werken."

Waarop zullen jullie dit schooljaar focussen?

Ophélie: "Dit jaar is het kernthema 'een open geest': zich openstellen voor de wereld en de vele mogelijkheden. Via workshops willen we onze jongeren een beter inzicht verlenen in de arbeidsmarkt en ook een kritische houding bijbrengen. Die workshops worden altijd door externe experten gegeven, zodat onze scholieren met een brede waaier van denkwijzen en meningen in contact komen. Op basis daarvan kunnen ze dan zelf hun mening vormen. We plannen ook een dag 'burgerzin', waarbij de scholieren een dagje zullen meedraaien bij bijvoorbeeld Oxfam, een organisatie voor daklozen, enz. We stimuleren onze jongeren om daarin ook zelf initiatief te nemen. Ze kunnen natuurlijk rekenen op onze ondersteuning maar het is de bedoeling dat ze dit jaar ook autonomer worden."

Els: "We willen dit jaar inderdaad focussen op een open geest, vooral dan met betrekking tot de studie-oriëntatie. Het is niet omdat je in het secundair economie hebt gestudeerd, dat je per definitie in die richting verder moet gaan. Maar die open mind is een lang proces: onze jongeren krijgen vaak te horen wat ze niet kunnen, veel minder wat ze wel kunnen. Bovendien is het aanbod zo gigantisch dat het echt wel een zware investering van de jongeren vraagt om dat allemaal te verkennen. Wat het dagje ‘burgerzin’ betreft: wij zullen iets gelijkaardigs doen, waarbij de jongeren zelf een project mogen aandragen. Want veel van onze scholieren doen nu eigenlijk al aan vrijwilligerswerk: er werkt iemand in een sociaal restaurant, een andere is monitor, iemand heeft een voetbalploeg opgericht in de wijk Clemenceau … Vrijwilligerswerk dus, al gebruiken ze zelf die term niet. En dat is eigenlijk een constante. Want heel wat van onze BOOSTERS nemen wel degelijk verantwoordelijkheid en initiatief en dergelijke … maar ze hanteren niet altijd hetzelfde jargon!"

Onze verhalen

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160