Benin: de economische situatie van jongeren versterken

Benin kampt met een hoge werkloosheid onder jongeren. Het project ‘Durven ondernemen’ wil de economische situatie van jongeren versterken door de oprichting van gezonde landbouw- en veeteeltbedrijven makkelijker te maken. Jonge Beniners worden zo zelfstandiger en dragen bij aan de lokale economie. Bovendien zijn ze zo ook niet langer een gemakkelijk doelwit voor de radicalisering van gewapende groepen in het noorden van het land.
Het project ‘Durven ondernemen’ van Collibri Foundation versterkt de economische situatie van jongeren in Benin.
1/2023-12/2025
± € 70.000 per jaar
Benin, Afrika
Een jonge boer uit Benin bewerkt zijn veld.

Hoge werkloosheid onder jongeren

In Benin wordt de jobmarkt gekenmerkt door een hoge jeugdwerkloosheid. Toch is er voor de jeugd een essentiële rol weggelegd in het sociaal-economische leven van het land. Maar in het uiterste noorden van Benin proberen gewapende groepen de jongeren te rekruteren met als doel hen te radicaliseren. Het creëren van menswaardige jobs voor mannen en vrouwen uit de regio is daarom een prioriteit geworden.

Waardig werk creëren, de achtste van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, is absoluut noodzakelijk in Benin.

 

Het doel: 165 autonome jongeren

Het project ‘Durven ondernemen’ is een voortzetting van het PESoC-project (Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes et Soutien à la Production du Cajou). Het project focust op ondernemerschap ondersteunen van jonge mannen en vrouwen in de gemeenten Natitingou en N'Dali in het noorden van Benin.

Het project wil ondernemersinitiatieven ondersteunen in sectoren die veelbelovende nichemarkten zijn: agro-ecologische tuinbouw, soja, maniok, cashewnoten, honing en veeteelt (varkens, kleinvee, pluimvee). In totaal zullen de komende drie jaar 165 jongeren worden ondersteund.

Collibri Foundation steunt jongeren in Benin met hun veeteelt.

Dit project is een proces in drie fasen:

1) Identificatie en selectie van jongeren, en hun kwaliteiten versterken: deze jongeren worden eerst opgeleid in ondernemerschap en het opstellen van bedrijfsplannen, technische productieroutes voor gewassen (tuinbouw, maniok, soja), veeteelttechnieken (pluimvee, varkens, kleinvee, bijenteelt) en agro-voedselverwerkingstechnieken.

2) Steunmechanisme voor de oprichting van hun productie-eenheden: het project ondersteunt de oprichting van productie-eenheden van biomeststoffen voor jongeren. De jongeren verbeteren hun managementvaardigheden en leren hun producten te vermarkten. Daarvoor krijgen ze een opleiding in digitale marketing en tools voor bedrijfsbeheer. Ze nemen ook deel aan verschillende handelsbeurzen en bijeenkomsten.

3) Coaching en evaluatie tijdens de ontwikkeling van hun ondernemersinitiatieven.

Jongeren in Benin worden autonoom door het project van Collibri Foundation.

Sociaal-economische impact  

Het project zal bijdragen tot de verbetering van de economische situatie van jongeren, en meer bepaald van vrouwen, in de interventiegebieden:

  • oprichting, coaching en verzelfstandiging van 165 nieuwe economische initiatieven
  • verbetering van de economische omstandigheden door toegang tot goede afzetmarkten
  • kwalitatieve verbetering van de producten die door de gezinnen geconsumeerd worden
  • versterking van de geloofwaardigheid en het ledenaantal van het bestaande AVEC (Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit)
  • diversificatie van de financieringsbronnen voor de versterking van de economische initiatieven van jongeren
  • bescherming van een veilig klimaat in de regio Atacora, waar jongeren niet langer een gemakkelijk doelwit zijn voor rekrutering door gewapende groepen

“Jongeren kunnen dankzij deze samenwerking rolmodellen worden in hun dorp of gemeenschap.

 

Opleiding op lange termijn

Na dit project zullen de gesteunde jongeren als rolmodel fungeren in hun regio. Dit zal andere jongeren aanmoedigen zich door hen te laten opleiden. Na hun opleiding zullen zij ook kunnen samenwerken met de jongeren die vandaag worden opgeleid om hun vaardigheden te verbeteren, om als arbeider of ondernemer te werken of om collectieve projecten te ontwikkelen.

Eclosio en ANAF-Benin, die permanent actief zijn in het projectgebied, zullen optreden als tussenpersoon tussen jongeren die willen ondernemen en de al ondernemende jongeren.

Jongeren in Benin geven elkaar opleiding.

De cashewnoten van Boni komen uit Benin.

Ketenproject voor duurzamere cashewnoten

De cashewnoten van Boni die in de winkelrekken van Colruyt Laagste Prijzen liggen, komen uit Benin. Colruyt Group is daar in 2019 een internationaal ketenproject gestart in samenwerking met het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel. We werken er ook samen met een organisatie die 158 coöperaties van lokale cashewproducenten verenigt en met een lokaal verwerkingsbedrijf.

Meer weten over dit ketenproject
Onze nieuwsbrief Inschrijven
Ook jij kan helpen Doneren

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160