DR Congo: (H)eerlijke koffie

Na een onstabiele periode is de landbouw in Oost-Congo aan een welgekomen revival toe. Daarom zet Collibri Foundation in op specifieke scholingsprojecten om er de economische rol van de jonge boeren te versterken.
Sinds 2018
40.000 euro/jaar
Lubero, Noord-Kivu

Jongeren zijn de motor voor landbouwontwikkelingen 

Jongeren spelen een belangrijke rol in de landbouw van Oost-Congo. Door hun tomeloze enthousiasme, uitgesproken passie voor landbouw en forse spierkracht zijn ze een krachtige motor voor de ontwikkeling van de landbouw in de regio. Maar het ontbreekt hen vaak aan vakkennis en algemene vorming om hun (vee)teelten, namelijk aardappelen, koffie en konijnen, rendabel te maken. Daarom investeert Collibri Foundation via het platform Lofepaco heel gericht in een veelzijdige opleiding voor jonge boeren tussen 18 en 35 jaar die hen niet alleen diverse landbouw- en veeteelttechnieken aanleert, maar ook praktische kennis over boekhouding en marketing. Op die manier kunnen ze zelfstandig in een gediversifieerd aanbod voorzien en zijn ze minder afhankelijk van grillige oogsten.

Versterkte positie in de markt

Vanaf 2022 zal Lofepaco zich ook focussen op de integratie van de jongeren in de markt. Zo zullen de jongeren leren over de waardeketens van hun producten en over hun economische rechten. Daarnaast worden de jongeren ingelicht over lokale microkredietassociaties zoals AVEC (Association Villageoises d’Epargne et de Crédit) en solidariteitsverenigingen (Mutuelles de Solidarité ‘MuSo’). Deze financiële instanties hebben als doel om economische groei en sociaal welzijn bij gemeenschappen in plattelandsgebieden zonder toegang tot traditioneel bankkrediet te stimuleren. Ze worden gewoonlijk beheerd door bewoners van de gemeenschappen zelf. Lofepaco wil samen met de betrokken jongeren zulke instellingen oprichten en ontwikkelen in de regio van Lubero. Door de contextuele ondersteuning van de agro-pastorale activiteiten, wil Lofepaco er alles aan doen om de positie van de jongeren in de markt te versterken.

 

Investeren in morgen

Lofepaco ondersteunt duurzame initiatieven van boeren en boerinnen in Oost-Congo en organiseert er vorming en begeleiding voor jongeren, met extra ondersteuning voor jonge vrouwen. Sinds het najaar van 2018 ook met de steun van Collibri Foundation.

Investeren in jongeren is investeren in de toekomst. In Noord-Kivu ondersteunt Lofepaco zo’n 325 jonge landbouwers bij de optimalisering van hun teeltechnieken, hun bodembeheer, voorraadbeheer en commerciële vaardigheden. Zo maken ze een belangrijk verschil op vlak van armoedebestrijding en voedselzekerheid.

Jongeren zijn de motor voor landbouwontwikkelingen 

Jongeren spelen een belangrijke rol in de landbouw van Oost-Congo. Door hun tomeloze enthousiasme, uitgesproken passie voor landbouw en forse spierkracht zijn ze een krachtige motor voor de ontwikkeling van de landbouw in de regio. Maar het ontbreekt hen vaak aan vakkennis en algemene vorming om hun (vee)teelten, namelijk aardappelen, koffie en konijnen, rendabel te maken. Daarom investeert Collibri Foundation via het platform Lofepaco heel gericht in een veelzijdige opleiding voor jonge boeren tussen 18 en 35 jaar die hen niet alleen diverse landbouw- en veeteelttechnieken aanleert, maar ook praktische kennis over boekhouding en marketing. Op die manier kunnen ze zelfstandig in een gediversifieerd aanbod voorzien en zijn ze minder afhankelijk van grillige oogsten.

Onze nieuwsbrief Inschrijven
Ook jij kan helpen Doneren

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160