Zichzelf en de wereld van werk ontdekken

Story-me is een innovatief oriëntatieprogramma dat de hand reikt aan Brusselse jongeren die grotendeels een kwetsbare achtergrond hebben. Sinds 2023 heeft het de steun van Collibri Foundation om jongeren te helpen zichzelf beter te leren kennen, zelfvertrouwen op te bouwen, hun scholing op een positieve manier te oriënteren en zich te positioneren in de arbeidsmarkt. Het programma is een samenwerking tussen acht organisaties die hun expertise gebundeld hebben. De krachtlijnen? De vele ontdekkingen voor de jongeren: van zelfontdekking over uiteenlopende beroepen tot de wereld van werk.
2023-2027
€ 50.000 per jaar
België

“Meer dan 1.500 Brusselse jongeren van 14 tot 17 jaar
leren zichzelf beter kennen en bouwen actief aan hun levensproject.”

 

Een enorme bron van potentiële talenten

Veel jongeren zitten in het beroepsonderwijs: eerder een laatste toevlucht dan een eigen keuze, als gevolg van schooluitval en de vooroordelen die nog bestaan over die studierichtingen. Zonder zingeving of kennis van de professionele wereld, krijgen ze het vaak moeilijk op school. Dat kan dan weer op vroegtijdig schoolverlaten uitdraaien, waardoor sommige jongeren geen kwalificatie halen. Positieve oriëntatie is dus essentieel geworden! Het beroepsonderwijs is toe aan herwaardering, want het loopt over van toekomstig talent en speelt in op de hedendaagse noden van bedrijven. Het project Story-me ontmantelt stereotypen bij leerlingen en hun ouders. Zo ontdekken ze de verscheidenheid aan beroepen en krijgen ze een nieuwe blik op de vele mogelijkheden voor de toekomst. 

Ervaring van de jongeren:

Tricia:“Dankzij Story-me heb ik me kunnen oriënteren. Nu weet ik waar ik naartoe wil.”

Shubham: “Dankzij Story-me heb ik een band kunnen vormen.”

Mateo: “Dankzij Story-me heb ik mijn waarden herzien.”

 

Enkele feiten en cijfers

  • In Brussel verlaat 15 à 20 % van de leerlingen het secundair onderwijs zonder diploma.
  • Tot 32 % van de Brusselse jongeren onder 25 jaar is werkloos.
  • In het beroepsonderwijs hebben 2 op 3 leerlingen twee jaar achterstand door te blijven zitten.
  • Leerlingen worden onderwezen in een klein aantal opties, dat weinig naar werk leidt.
  • Er heersen veel vooroordelen rond industrieel-ambachtelijke en intellectuele beroepen, en rond gender in de arbeidsmarkt.

 

Oriëntatie innovatief en positief aanpakken

Story-me richt zich op jongeren uit het tweede en derde jaar van het technisch en beroepssecundair onderwijs: het meest doorslaggevende moment in hun schoolloopbaan, wanneer het risico op vroegtijdig schoolverlaten het hoogst is.

Het project begeleidt jongeren om hun traject in eigen handen te nemen. Het versterkt praktijken van positieve oriëntatie en zorgt voor een grondige cultuurverandering bij de twaalf betrokken scholen.

In totaal worden 180 leerkrachten en pedagogen opgeleid tegen 2024 en aan het einde van de drie jaar dat het project op deze scholen plaatsvindt. Ook 4.400 leerlingen kunnen profiteren van de omkadering van dit programma.

12

betrokken scholen

> 1.500

jongeren, 4.400 in totaal

180

leerkrachten en opvoeders opgeleid tot aanspreekpunten

De streefdoelen van Story-me

Het onderwijsprogramma heeft meerdere doelstellingen:

  • leerlingen uit het tweede middelbaar helpen om zichzelf beter te leren kennen, zelfvertrouwen op te bouwen en hun scholing op een positieve manier te oriënteren
  • leerlingen uit het derde middelbaar aanmoedigen om hun gekozen optie te verfijnen en beroepen te ontdekken
  • lesgevers en pedagogische teams opleiden in oriëntatie
  • scholen helpen hun doelen te behalen en daarvoor samenwerken met externe oriëntatiepartners

Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het project Story-me draagt bij aan de Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die Colruyt Group en Collibri Foundation ook steunen.

Kwaliteitsonderwijs

Story-me biedt scholieren zingeving door hun scholing beter te oriënteren. Zo gaat het vroegtijdig schoolverlaten tegen en krijgen jongeren meer kansen om zich in de arbeidsmarkt te integreren.

Gendergelijkheid

Story-me ontmantelt genderstereotypen en focust op vrouwelijke en/of mannelijke representatie in de sectoren en beroepen die negatief beïnvloed worden door vooroordelen.

Waardig werk en economische groei

Jongeren verhogen hun kennis van beroepen en hun zin voor initiatief. Zo leidt Story-me de weg naar waardig werk en geeft het bedrijven de kans om te ontwikkelen dankzij gemotiveerde en goed opgeleide jongeren.

Ongelijkheid verminderen

Het project biedt omkadering aan jongeren met een kwetsbare achtergrond, die getroffen zijn door schooluitval en stereotypen over studierichtingen in het beroepsonderwijs.

Klimaatactie

Story-me kaart de uitdagingen van energie- en digitale transities aan met behulp van getuigenissen over beroepen en het levenstraject van de sprekers.
Onze nieuwsbrief Inschrijven
Ook jij kan helpen Doneren

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160