TYN: de academie voor ondernemende jongeren

Jongeren hebben het vandaag soms moeilijk om onze samenleving te begrijpen en hun plaats erin te vinden. Bovendien maken de recente wereldwijde gezondheids- en socio-economische crisissen het er niet eenvoudiger op. Met buitenschoolse ondersteuning wil de vzw TYN – Talented Youth Network – het zelfvertrouwen van de jongeren opkrikken en hen bewustmaken van hun potentieel als individu en als groep. De verschillende activiteiten en opleidingen zijn gericht op het bevorderen van hun betrokkenheid, impact en integratie in de maatschappij.
2022-2026
€ 50.000/jaar
België

De zoektocht van jongeren

Met bijna 40 % inwoners jonger dan 30 jaar, is het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de jongste regio van ons land. Een derde van hen wordt echter geconfronteerd met ongelijkheid. Door de sociale en economische veranderingen als gevolg van de pandemie, kampt de leeftijdsgroep vaker met angst, het verlies aan houvast en nood aan (her)oriëntatie. De sociale, psychologische en economische impact vormt een echte uitdaging voor de regio: de jongeren worden geconfronteerd met discriminatie, ondervinden problemen op school en bij het vinden en uitoefenen van een baan. Omdat ze zich uitgesloten voelen, verliezen ze het vertrouwen in zichzelf en in hun vermogen om zich in de samenleving te integreren en er echte gamechangers te worden.

“De TYN-academie beantwoordt de nood van jongeren aan een verhoogde maatschappelijke betrokkenheid. Ze leren veranderingen in de samenleving teweeg te brengen en er zo hun plaats in te vinden.”

 

Informeren, opleiden, begeleiden

De TYN-jeugdacademie begeleidt 12- tot 30-jarigen in Brussel en Wallonië die op zoek zijn naar inspiratie, kennis, hulpmiddelen en projecten. Ze biedt hen buitenschoolse activiteiten – opleidingen, initiaties en evenementen – als aanvulling op het traditionele onderwijs. Als inclusieve organisatie verwelkomt TYN jongeren ongeacht hun geslacht, cultuur, afkomst, religie, opleidingsniveau of sociaaleconomische achtergrond. Met bijzondere aandacht voor zelfkennis, studies en beroepen, kunst en cultuur en duurzame ontwikkeling, wil het hen ondersteunen zodat ze kunnen bijdragen aan de samenleving van morgen.

TYN streeft de volgende doelen na:
• de sociale ongelijkheid verminderen: ijveren voor een betere toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt
• innovatieve en alternatieve leermethoden aanbieden
• de toekomstperspectieven voor jongeren verbeteren en hen tonen dat de maatschappij heel wat mogelijkheden biedt

praktische en interactieve workshop vzw TYN-jeugdacademie

initiatie videogames ontwikkelen vzw TYN-jeugdacademie

Via spelletjes, theater, experimenten, ontdekkingen en andere interactieve activiteiten verdiepen de jongeren hun kennis en vaardigheden op verschillende vlakken, en dat terwijl ze plezier maken en hun kritisch denkvermogen ontwikkelen.

Zo organiseerde TYN in 2022 een initiatie ‘videogames ontwikkelen’ voor jongeren tussen 14 en 20 jaar. Onder begeleiding konden de deelnemers een eigen spel bedenken en ontdekken wat er zich achter de schermen van hun favoriete games afspeelt. Naast het praktijkgedeelte was er ook ruimte om ideeën uit te wisselen over de bijzondere wereld van de videospelletjes en de verschillende beroepen die ze daarin kunnen uitoefenen.

In de laatste fase van de opleiding werken de jongeren aan een project met een maatschappelijk doel dat ze uiteindelijk ook effectief realiseren. Een project opzetten en vormgeven met de steun van de begeleiders stelt de deelnemers in staat hun (nieuwe) vaardigheden praktisch toe te passen in de hedendaagse maatschappij. Door de uitdagingen van onze samenleving te analyseren en na te denken over de verschillende acties die nodig zijn om een positieve invloed uit te oefenen, dragen de deelnemers concreet en duurzaam bij aan de samenleving.

TYN gaat volop voor een inclusieve en solidaire samenleving en vult het klassieke onderwijstraject aan door het persoonlijke en vervolgens professionele potentieel van jongeren te ontwikkelen en hen via diverse projecten te ondersteunen. Door hen op te leiden en te informeren over de leefwereld van morgen, staan zij open voor de vele mogelijkheden binnen de samenleving.

deelnemers vzw TYN-jeugdacademie

“Iedere jongere die we ondersteunen zal andere jongeren kunnen helpen. En we hopen dat die, op hun beurt, opnieuw voor iemand anders iets kunnen betekenen.”

 

 

Alles om betrokken inwoners te worden

Dankzij de initiatieven van de TYN-jeugdacademie krijgen de deelnemers meer zelfvertrouwen en een beter zicht op hun capaciteiten (talenten, soft en hard skills). Zodra de barrières overwonnen zijn, hebben ze bovendien ook een beter inzicht in de arbeidsmarkt en in de verschillende opleidings- en toekomstmogelijkheden. De jongeren krijgen de nodige handvaten om te leren welke richting ze uit willen gaan. Door hun weg te vinden en zich bewust te worden van hun capaciteiten en potentieel, verruimen ze hun perspectieven. Dat heeft niet alleen positieve effecten voor hun naasten, maar ook voor hun hele gemeenschap. Hun sociale betrokkenheid brengt positieve veranderingen teweeg en geeft de omgeving een boost.

Onze nieuwsbrief Inschrijven
Ook jij kan helpen Doneren

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160