België: Make it Work, coaching en tewerkstelling van jongeren

Werk vinden is voor jongeren met een feitenverleden niet vanzelfsprekend. Vele filters beperken hun kansen op de arbeidsmarkt: ze hebben vaak weinig ervaring, een beperkte scholing, een gering netwerk, een laag zelfbeeld én een feitenverleden. Make it Work coacht begeleidt en bemiddelt jaarlijks 132 jongeren. De jongeren tussen 18 en 25 jaar volgen een individueel coachingtraject met als doel duurzame tewerkstelling of het (her)starten van hun opleiding.
Make it work
Van 2023 tot 2028
50.000 euro per jaar
België

“Er gaat veel tijd en zorg naar deze jongeren via de jeugdzorg, de sociale hulpverlening en de jeugdrechtbanken. Wanneer ze de jungle van de arbeidsmarkt betreden, dreigt deze maatschappelijke investering verloren te gaan.”

Maatschappelijke problemen aanpakken

Make it Work wil een antwoord bieden op verschillende maatschappelijke problemen, waaronder de stijging van de jeugdcriminaliteit, het recidivepercentage in Vlaanderen na terugkeer uit de gevangenis en de stijgende jeugdwerkloosheid.

Binnen de jeugdwerkloosheid is de situatie van de NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) nog meer precair. Van alle NEET-jongeren waren er in 2019 28,3 % werkloos, 21,7 % niet-beroepsactief met arbeidswens en 50 % niet-beroepsactief zonder arbeidswens. Dat betekent dat net de helft van hen ofwel werk zoekt, ofwel wenst te werken. Die jongvolwassenen wil Make it Work aan het werk helpen.

Intensieve begeleiding

Een derde van de NEET-jongeren volgde nog nooit een traject bij VDAB of OCMW. Ze kampen met een multiproblematiek: ze combineren een precaire thuissituatie met een lage scholingsgraad, een beperkt netwerk en een gebrek aan ervaring en juiste attitudes. Het grootste obstakel is het ontbreken van een bewijs van goed gedrag en zeden. Werkgevers zien dit als essentieel.

Bovendien hebben deze jongeren vaak een aversie tegenover overheidsdiensten waardoor ze vaak onder de radar blijven van VDAB bijvoorbeeld.

Make it work mensen in gesprek

Dat is waar Make it Work het verschil kan maken. Make it Work heeft een sterk netwerk uitgebouwd van jeugdrechters en justitiehuizen en van tal van sociale organisaties, die de jongvolwassenen de weg wijzen naar Make it Work. Daar krijgen ze een individueel en intensief coachingtraject met als doel duurzame tewerkstelling of het (her)starten van hun opleiding. Die positieve overgang naar de arbeidsmarkt bereiken ze met coaches, maar ook met jobhunters.

Make it work mensen in gesprek

De coaches starten met een intakegesprek, een engagementsverklaring, een stappenplan en een motivatiegesprek. Jaarlijks worden er zo’n 132 intakes gedaan door 4 coaches. Op basis hiervan starten ze een individueel coachingtraject. De huidige situatie en onontgonnen talenten worden op een veilige manier in kaart gebracht. Er is ruimte voor zelfinzicht en dat is vaak heel praktisch: op tijd zijn voor belangrijke afspraken is bijvoorbeeld onmisbaar om een job te vinden.

Daarna is het aan de jobhunters. De jongeren hebben na het traject met de coaches meer zelfvertrouwen en staan steviger in hun schoenen. Een jobhunter van selectiekantoor WaW interviewt de jongere en gaat actief op zoek naar een duurzame en passende job. De jobhunter begeleidt sollicitatiegesprekken, bemiddelt en volgt de jongere ook verder op na de tewerkstelling in samenwerking met de coach en met de werkgever.

Een kwetsbare doelgroep versterken

Jeugdwerkloosheid en recidivisme verminderen? Die doelen bereik je niet zomaar. Daarom zijn er onderliggende doelstellingen waaraan voortdurend gewerkt wordt:

  • Doelstelling 1: Langetermijnvisie en verantwoordelijkheidszin stimuleren
    We stellen samen een jobdoelwit op en leren om in kleine stappen naar een groter doel toe te werken en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen.
  • Doelstelling 2: Het netwerk uitbreiden
    Het netwerk van de jongere wordt uitgebreid met coaches en arbeidsconsulenten, vrijwilligers, werkgevers en collega’s, die hen aanmoedigen en blijvende steun bieden.
  • Doelstelling 3: Burgerschap aanmoedigen
    We werken aan de negatieve houding tegenover de overheid of politiediensten om het vertrouwen in deze diensten terug te winnen. Maar we willen de jongeren ook activeren: zo werken we bijvoorbeeld samen met City Pirates, waar ze vrijwillig training geven aan kinderen.

Make it Work wil deze jongeren integreren in de maatschappij en ze zo een toekomstperspectief bieden. Door een duurzame job en een positieve ervaring op de arbeidsmarkt kunnen ze op hun eigen benen staan en hun dromen waarmaken.

Imran en Tom

Een anonieme getuigenis

“Ik heb een bijzonder moeilijke tijd meegemaakt, ben ook af en toe hervallen omdat ik zo diep in de schulden zit. Mijn coach heeft me geholpen mijn motivatie terug te vinden. Ik ben hier heel warm opgevangen, op alle vlakken, en weet niet waar ik vandaag zonder hen gestaan zou hebben. Ik zie veel veranderingen bij mezelf. Ik sta opnieuw positief in het leven, ben niet meer zo gefrustreerd en ben vastbesloten om hiervoor te gaan. Wanneer het even tegenzit, hoor ik mijn coach in mijn hoofd zeggen: je kunt het, je bent goed bezig. Ik zou haar mijn beschermengel kunnen noemen.”

Onze nieuwsbrief Inschrijven
Ook jij kan helpen Doneren

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160