Tazerzite: professionele integratie bevorderen via landbouw

Het project Tazerzite biedt een landbouwopleidingsprogramma voor jongeren in rurale gebieden met beperkte middelen. Het doel is om hen nieuwe professionele vaardigheden te leren en hun eigen landbouwprojecten op te zetten, zodat ze beter kunnen deelnemen aan de samenleving.

De uitdaging voor regionale ontwikkeling in Agdez en Zagor

In de landelijke regio's van Agdez en Zagora zijn er weinig opleidingsmogelijkheden voor jongeren. Dat leidt tot een hoge werkloosheidgraad. De lokale mogelijkheden voor economische integratie worden onvoldoende gepromoot of uitgelegd, waardoor sommige jongeren, vooral mannen, naar de steden trekken.

Jonge vrouwen, vaak gemarginaliseerd en financieel afhankelijk, hebben minder toegang tot opleidingen en economische middelen. Het gebrek aan gerichte inzetbaarheidsinitiatieven belemmert de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Met relevante initiatieven kunnen deze jongeren echter kansen grijpen om zich te ontwikkelen en actief bij te dragen aan hun gemeenschap, waardoor ze niet hoeven te migreren naar het platteland.

Het engagement van Tazerzite: een educatief en ondernemend parcours

Tazerzite wil jongeren in Agdez en Zagora de tools geven om hun toekomst vorm te geven. Daarvoor zetten we een gestructureerde aanpak op met vier belangrijke stappen:

 1. Gerichte opleidingen: Acht sessies van vijf dagen, rond thema’s als ondernemerschap, productietechnieken, verkoop
  en dadelpalmteelt.
   
 2. Praktijkervaring: Twintig dagen praktijkstage bij de coöperatie “GIE Mezguita Dattes” en op lokale boerderijen, zodat de studenten hun kennis kunnen toepassen in de praktijk. Tijdens een tweede stageperiode op andere lokale boerderijen kunnen de jongeren nog meer leren en de realiteit van het beroep ervaren.
   
 3. Psychosociale ondersteuning: Professionele, fysieke en psychologische begeleiding om obstakels te leren overwinnen en het zelfvertrouwen van de jongeren te vergroten.
   
 4. Financiële hulp: Veelbelovende jongeren krijgen financiële steun om ondernemerschap en lokale economische ontwikkeling te bevorderen.
 
 
 

Verwachte resultaten: een blijvende verandering voor de jeugd

Binnen dit driejarige project streeft Tazerzite naar duurzame veranderingen voor 90 jongeren (50 mannen en 40 vrouwen) en de lokale gemeenschap. Deelnemers leren vaardigheden rond ondernemerschap, management en dadelpalmteelt, waardoor ze hun eigen baan kunnen creëren of werk kunnen vinden. Er is extra aandacht voor de versterking van de economische onafhankelijkheid van vrouwen, zodat zij actiever kunnen deelnemen aan het lokale bestuur.

Het project biedt ook financiële steun aan jongeren en bevordert zo de economische groei in de regio. Op lange termijn zullen deze acties bijdragen aan sociale en economische stabiliteit door werkloosheid en migratie naar steden te verminderen en de lokale economie te stimuleren.

Tazerzite hanteert een duurzame en inclusieve aanpak, waarin iedereen een rol speelt in de welvaart van de regio. Deze initiatieven bieden een beter toekomstperspectief voor de huidige en toekomstige generaties van Agdez en Zagora.

Onze nieuwsbrief Inschrijven
Ook jij kan helpen Doneren

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160