India: toekomst in biolandbouw

Via praktische trainingen leiden we jongeren in Uttarakhand op tot bekwame landbouwers en ondernemers om hen betere werkmogelijkheden te bieden en de jeugdwerkloosheidsgraad te doen dalen.
2022-2024
90.000 euro per jaar
Uttarakhand, India
Landbouwopleiding voor vrouwen

Afzetmarkt voor landbouwproducten vinden

De Indiase deelstaat Uttarakhand kampt met verschillende problemen, waaronder klimaatverandering, voedselonzekerheid en armoede. In 2017 steeg de jeugdwerkloosheidsgraad tot 13 %, mede doordat jongeren onvoldoende toegang hebben tot (praktijk)scholing. Steeds meer ontvluchten ze het platteland en migreren ze naar grote steden, omdat landbouwer niet altijd als een rendabel beroep gezien wordt. In het bijzonder missen vrouwen nog vaak de juiste kennis en vaardigheden om een volwaardige rol in de landbouwsector te spelen. Voor telers van biologische rijst is het ook moeilijk om een afzetmarkt te vinden voor hun wisselgewassen. Toch bestaan er mogelijkheden tot (technologische) innovatie en zo een stabiel inkomen te verdienen.

Jongeren en landbouw stimuleren

We zetten actief in op landbouw, de ruggengraat van de Indiase economie. Sinds 2019 organiseren we in samenwerking met de lokale ngo Partners in Prosperity verschillende praktische opleidingen voor jongeren van 15 tot 35 jaar, met een focus op regeneratieve landbouw en de vernieuwing van de plattenlandseconomie. We promoten een circulair economisch productie- en consumptiemodel en sporen aan om zoveel mogelijk materialen te beperken, hergebruiken en recycleren. In drie jaar tijd willen we 2170 jongeren (met bijzondere aandacht voor vrouwen) stimuleren om zich bij te scholen tot bekwame ondernemers. Ze leren beroepsvaardigheden, zoals innovatieve technieken om biologische rijst te kweken, én ontdekken methodes van waardetoevoeging om hun inkomen te verbeteren. Ze ontwikkelen ook hun marketingskills, financiële competenties en ondernemerskwaliteiten via doorgedreven trainingen. Daarnaast kunnen ze rekenen op grondige begeleiding en faciliteren we uitwisselingen tussen leeftijdsgenoten.

Een groep jongeren krijgt opleiding
Jonge vrouw houdt rijstgewas omhoog

Toekomst voor jongeren in landbouw

Dankzij dit project verhogen jongeren in Uttarakhand hun kansen op een beter betaalde job en krijgen ze de kans om een duurzame toekomst op te bouwen in hun regio. Hun zelfvertrouwen groeit en ze ontpoppen zich als ondernemers en drijvende krachten binnen hun lokale gemeenschap. Ze kunnen ook rekenen op een ondersteunend alumni-netwerk. Met de verworven praktische vaardigheden én soft skills hopen we dat 70 % van de jongeren als zelfstandige kan starten en 14 % in loondienst aan de slag kan gaan. Nog 14 % kan ondernemer worden en op zijn beurt andere jongeren aannemen. Jongeren krijgen dus het nodige toekomstperspectief en jonge vrouwen vinden meer werk in niet-traditionele domeinen. Het project maakt landbouw weer aantrekkelijk voor jongeren en gaat zo werkloosheid en stedelijke migratie tegen.

Ketenproject: biologische basmatirijst

Colruyt Group is al langer actief betrokken in de Uttarakhand-regio in India. Onder begeleiding van experts werd er een duurzame (bio en Fairtrade gecertificeerde) productieketen van rijst uitgebouwd in samenwerking met kleine familiale landbouworganisaties. Jaarlijks koopt Colruyt Group zo 165 ton basmatirijst voor het huismerk Boni Selection Bio. Dankzij de introductie van landbouwsystemen zoals SRI (System of Rice Intensification) steeg het inkomen van de rijsttelers waarmee wordt samengewerkt intussen al met 20 tot 30 %. Het waterverbruik op zijn beurt verminderde met 30 % en de uitstoot van broeikasgassen daalde met 20 tot 30 %.

Man in een rijstveld
Onze nieuwsbrief Inschrijven
Ook jij kan helpen Doneren

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160