Future Forward Day, een boeiende uitwisseling

Op dinsdag 14 juni 2022 nodigden wij onze projectpartners uit om samen te komen en van elkaar te leren. Samen legden ze hun noden aan niet-financiële steun vast. Ook onze medewerkers namen deel aan de discussie om na te denken over hoe zij een rol kunnen spelen bij het helpen van jongeren. Het was een ideale gelegenheid om op één dag een verscheidenheid aan onderwerpen te bespreken.

 

Een persoonlijke ontmoeting.

Een persoonlijke ontmoeting 

De partners van Collibri Foundation kwamen bijeen op het evenement Future Forward Day in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Dit was een gelegenheid om samen te bespreken hoe we hen kunnen steunen. Want hoewel financiële steun belangrijk is, zijn wij ervan overtuigd dat ook niet-financiële steun een impact heeft op jongeren die in moeilijke omstandigheden leven. Bijvoorbeeld capaciteitsopbouw, professionalisering van de structuur, beschikbaarstelling van middelen (medewerkers van Collibri Foundation of uitwisseling tussen partners). 

Samen uitwisselen en reflecteren 

Dit evenement was ook een gelegenheid voor onze partners om elkaar te ontmoeten, hun manier van werken toe te lichten en hun netwerk uit te breiden. Onze medewerkers nodigden we ook uit om samen te bepalen welke rol zij kunnen spelen in deze niet-financiële steun. Het doel is jongeren in moeilijke situaties te helpen een betere toekomst op te bouwen.

 

Samen uitwisselen en reflecteren.

 

Een toast op het nieuwe functioneren van Collibri Foundation.

Een toast op het nieuwe functioneren van Collibri Foundation

Samen met Jef Colruyt en Alizée du Bus de Warnaffe, manager van Collibri Foundation, maakten we de balans op van de geschiedenis van onze stichting, die in 2005 werd opgericht. Het operationele beheer werd van 2010 tot 2020 toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting. Sindsdien is Collibri Foundation een stichting van openbaar nut met een eigen werking en een toegewijd team. Een grote stap die we na twee jaar eindelijk persoonlijk konden vieren. 

Dank aan alle deelnemers en medewerkers voor hun enthousiasme tijdens deze dag! Dankzij dit evenement stippelden we samen de toekomst uit en gaan we met alle partners dezelfde richting uit. 

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160