Yes, Youth Can: een positieve impact op jonge cacaoboeren

Het project ‘Yes, Youth Can’ begon in 2017 in Nicaragua en Honduras. Vandaag loopt dit project stilaan op zijn einde. Hoog tijd dus om de resultaten te evalueren. Welke voordelen hebben de jonge cacaoboeren uit dit onderwijsprogramma gehaald? Kom meer te weten over de resultaten.  

Wat was het doel van het project?

Het doel was de kennis en vaardigheden van jonge cacaotelers in moderne productietechnieken te ontwikkelen, met de nadruk op economisch duurzame agrobosbouwsystemen. De opleiding was bedoeld om de opgedane ervaring met het beheer van hun cacaoplantages te versterken en aan te vullen. Vervolgens konden de afgestudeerde jongeren op hun beurt andere jongeren in hun gemeenschap opleiden en zo het effect van het project waarborgen.

Een moeilijke context

Gedurende deze vijf jaar stonden we met het project voor verschillende grote uitdagingen:

  • Een turbulent politiek klimaat in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Nicaragua in november 2021, waardoor wij genoodzaakt waren de peer-to-peer workshops uit te stellen.
  • Een nieuwe migratiegolf van Centraal-Amerika naar de VS, gekoppeld aan deze politieke instabiliteit: een deel van het personeel van de twee coöperaties verliet het land en ook enkele studenten migreerden.
  • De corona-epidemie: de vaccinatieplanning en het documentatieproces zorgde voor vertraging bij het toestaan van studenten om naar Honduras te reizen.

Bemoedigende resultaten

Met het project werd voorzien in de opleiding van 75 jongeren in de cacaoteelt in Nicaragua via een 1 maand-durend opleidingsprogramma aan de universiteiten CURLA en FHIA in Honduras. Ondanks de moeilijkheden die we ondervonden, behaalden we goede resultaten – soms zelfs boven de verwachtingen – met een positieve impact op de ontwikkeling van de jonge boeren.

 

1. Carrièremogelijkheden

Het verwachte aantal jongeren dat deelnam aan de cursus werd bereikt. Als gevolg daarvan zijn 74 jongeren afgestudeerd in ‘cacaoproductie in het hart van agrobosbouwsystemen’.

Bovendien is meer dan 50 % van de jongeren die het programma volgden, lid geworden van hun coöperatie en legde 15 % van de deelnemers een eigen plantage aan. Dat is deels te danken aan een aanvullend programma dat ouders aanmoedigde een deel van hun land aan hun kinderen over te dragen. Zo konden zij cacao verbouwen en zelf producent worden.

"Dankzij de opleiding heb ik al mijn onzekerheden achter me gelaten
en kan ik nu met vertrouwen boeren bezoeken en met hen praten.”

Freddy Mareina

2. Delen van expertise en soft skills

25 pas afgestudeerde boeren deelden hun kennis in de peer-to-peer workshops, waaraan 344 mensen deelnamen, in plaats van de verwachte 225.

Deze jonge boeren, opgeleid in innovatieve technieken, zijn nu een voorbeeld voor hun gemeenschap en inspireren andere jongeren om aan het project deel te nemen.

"Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in cacao,
het feit dat ik een opslag- en verwerkingsinstallatie heb gebouwd,
motiveert anderen om hun eigen plantages te beginnen.”

Miguel Antonio Pineda

3. Toegang tot een breder professioneel netwerk

Deze jongeren zijn met hun kennis in staat technische ondersteuning te bieden binnen hun coöperaties: La Campesina en Ríos de Agua Viva.

De professionele ontwikkeling van de jongeren in het programma levert een pool van opgeleid talent op. Coöperaties kunnen op die manier gekwalificeerd personeel aannemen en de productie verbeteren. Zo draagt de opleiding ook bij tot een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

74

afgestudeerde jongeren

32

van deze jongeren (50 %) werden lid van coöperaties

15%

15% van deze jongeren begon met een eigen plantage

344

deelnemers aan de peer-to-peer- workshops

70%

bleef actief in de cacaosector


Toename van de cacaoproductie
18 % voor La Campesina
57 % voor Ríos de Agua Viva

 

Gevolgen op lange termijn

Het meest zichtbare effect is een toegenomen ondernemerschap, burgerschap en tewerkstelling.

Anderzijds zien we ook dat de cacaoboeren meer sociaaleconomische activiteiten uitoefenen, aangezien cacao nu gezien wordt als een volwaardige landbouwactiviteit. Bovendien is de productiviteit van de coöperaties toegenomen ten voordele van de economische ontwikkeling van plattelandsgebieden.

Ten slotte gaven verschillende jongeren aan dat ze in hun land willen blijven. Het project heeft er dus toe bijgedragen dat migratie naar steden en andere landen is afgenomen.

"Werken in de cacaoproductie moedigt mij en andere jongeren aan om in onze regio te blijven.
Waarom migreren als we thuis een manier vinden om onszelf en onze families te onderhouden?”

José Saul González

 

Op basis van deze evaluatie komt er een vervolg, waarbij het project zal verdergezet worden en verbeterd op basis van de opgedane kennis.

Hoe zat dat nu weer met het project voor jonge cacaoboeren?
Lees meer over het project.

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160