Indonesië: van analyse naar actie

Collibri Foundation ontstond begin jaren 2000 omdat Colruyt Group zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wilde nemen, ook in de zogenaamde leverancierslanden. Daarbij was er veel aandacht voor de problematiek van kinderarbeid.

Omdat Colruyt Group in die periode teak tuinmeubelen uit Indonesië (in de regio Semarang) importeerde, vroeg het aan de vzw CIMIC om de arbeidsomstandigheden bij de leveranciers ter plaatse te evalueren. In een eerste fase werden ook veel mensen, instanties en organisaties bevraagd over de sociale context van de Indonesiërs. Omdat onderwijs de ideale hefboom is om kinderarbeid tegen te gaan, volgde nadien een brede analyse van de educatieve noden in samenwerking met internationale organisaties, officiële instanties en educatieve en sociale instellingen.

Concrete onderwijsprojecten

Op basis van die analyse stelde men in de regio een reeks educatieve noden vast waarop de Collibri Foundation kon inspelen:  

  • Nood aan pedagogische vorming in het onderwijs, te beginnen met het lager onderwijs.
  • Nood aan degelijke infrastructuur.
  • Nood aan betaalbare schoolbijdragen voor vele jongeren uit economische zwakke gezinnen.
  • Nood aan omkadering voor educatieve initiatieven.

Collibri Foundation besliste in 2003/2004 die noden te vertalen in concrete scholingsprojecten en educatieve initiatieven. De projecten hadden en hebben betrekking op zowel de lagere scholen, de middelbare scholen als het universitair onderwijs. Recenter kwam daar ook een project voor een middelbare landbouwschool bij.

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160