Indonesië: onderwijs voor een mooiere toekomst

Werken of verder studeren? Indonesische jongeren maken die keuze al op 15 jaar. Geld verdienen lijkt dan voor velen van hen een evidente keuze. Met de juiste steun kunnen ze ook andere dromen najagen. Want een mooie toekomst begint bij kwaliteitsvol onderwijs.
sinds 2003
53.550 euro/jaar + opbrengst Kangourou-actie
Indonesië

Ontstaan: scholing tegen kinderarbeid

Colruyt Group voert goederen in van over de hele wereld. Begin jaren 2000 besloten we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook in onze ‘leverancierslanden’ nog beter nog op te nemen.  Daarbij was er veel aandacht voor de problematiek van kinderarbeid. Vanuit die gedachtegang ontstond Collibri Foundation for Education. Omdat onderwijs de ideale hefboom is om kinderarbeid tegen te gaan.

Lees hier hoe het engagement van Collibri Foundation in Indonesië vorm kreeg.

In Indonesië financiert Collibri Foundation vandaag computerklassen, lagere scholen en steunen we leerlingen uit het middelbaar onderwijs met een studiebeurs. In het hoger onderwijs volgen geselecteerde jongeren een speciaal programma. Een aantal van hen lopen ook stage bij Colruyt Group. Recenter zetten we ook een project op rond een middelbare landbouwschool.

Voor al deze projecten werken we samen met de Indonesische Stichting voor Kinderwelzijn, YKAI.

Kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind

Een veilige ‘speelplaats’, hygiënische accommodatie, didactisch materiaal … Vanuit materieel oogpunt was de kwaliteit van de Indonesische schooltjes begin jaren 2000 een ramp. Ook de vorming en pedagogische begeleiding van de leerkrachten was een heikel punt.

Daarom ondersteunde Collibri Foundation van 2004 tot 2008 een schoolvernieuwingstraject in 22 lagere scholen in de omgeving van Semarang. Speerpunten van dit traject waren schoolrenovatie, de introductie van leerlinggericht lesgeven en nieuwe schoolboeken.

Lees er hier alles over.

Beurzenprogramma voor middelbare scholieren

In Indonesië is er maar leerplicht tot het derde jaar middelbaar. Hoger middelbaar is dus een optie. Het beurzenprogramma voor het hoger middelbaar wil jongeren uit financieel zwakke gezinnen de kans geven om langer school te lopen.

De beurzen bezorgen zowel de leerling als de school financiële stabiliteit. Dat zorgt ook voor een stabiel lerarenkorps zodat men werk kan maken van een betrouwbare onderwijsplanning.

Lees hier meer over onze aanpak.

Hoger onderwijs voor betere kansen

Aanvankelijk hebben we vooral ingezet op het scholingsniveau van jongeren. De stimulans om tot 18 jaar school te lopen, heeft heel wat jongeren doen dromen van hogere studies. Daarom nam Collibri Foundation het initiatief om die dromen om te zetten in kansen. In 2005 konden voor het eerst 4 jongeren na een selectieproces een universitaire opleiding gaan volgen. Vandaag werken we samen met 5 universiteiten die een breed pallet opleidingen aanbieden.

 

Stage bij Colruyt Group

Om de jongeren extra te motiveren en hun kansen op de arbeidsmarkt een duwtje in de rug te geven, besloot Colruyt Group in 2010 om hen de kans te geven stage te lopen in het bedrijf. Daar staat wel een stevig engagement van de studenten tegenover. Ze moeten uitstekend Engels spreken en tijdens hun verblijf in België een uitgebreide opdracht uitwerken.

In deze video vertellen Isadora, Lia en Municha over hun ervaringen.

Lees meer over de stage van Iva in 2015.

Toekomst: de landbouwschool

Ons project in Indonesië blijft steeds verder groeien. In 2013 brachten we een eerste bezoek aan de middelbare landbouwschool van de Kanisius-scholengroep. We ontdekten er het organisch bemestingsproduct dat de school zelf ontwikkelt en verkoopt. Maar het ontbreekt de school aan middelen voor een rendabele aanpak. Collibri Foundation wil nu een project steunen om de school te professionaliseren.

Het doel van het project is om een onderneming op te richten binnen de school en zo de ondernemersgeest van de jongeren te stimuleren. 

Iva
Collibri Foundation steunt onderwijsprojecten in binnen- en buitenland.
Dwi-Titi-Ester
Onze nieuwsbrief Inschrijven
Ook jij kan helpen Doneren

Onze verhalen

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160