Tomorrow’s Voices: de krachtige stem van jongeren

Meer dan 50 jongeren lieten tijdens Tomorrow’s Voices hun stem horen. Over milieu, over onderwijs, over gelijkheid tussen man en vrouw. En vooral over de toekomst.

Alyiah en Ella tekenen samen hun droom

Uitwisseling over landsgrenzen heen

Tijdens Tomorrow’s Voices kwamen voor het derde jaar op rij jongeren samen van verschillende vormingsprojecten die Collibri Foundation ondersteunt: Boost, Mentor Escale, Trias, YOUCA en EduExposure. Meer dan 50 jonge wereldburgers uit België, Brazilië, Ecuador, Guinee, Indonesië en andere landen sloegen tijdens dit evenement de handen in elkaar. Om ideeën en culturen uit te wisselen, maar ook te leren van elkaar en actie te ondernemen.

Brandend actuele thema’s

Een hele dag lang bespraken de deelnemers onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zoals gelijkheid tussen man en vrouw, sociale ongelijkheid tussen arm en rijk, de stem van jongeren tussen de ouderen, het klimaat, de kracht van diversiteit, onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.

Debora droomt van gendergelijkheid

 

 

Dromen en … waarmaken!

Kobe (België) studeert geografie om als onderzoeker de klimaatproblematiek te kunnen aanpakken, terwijl Yassin (België) na zijn studies als architect een verschil wil maken in landen in ontwikkeling. “Ik droom ervan een vormingscentrum op te richten voor jongeren die geen toegang hebben tot onderwijs of internet”, vertelt Aminata uit Guinee gemotiveerd. “Daarvoor ga ik partnerships proberen aangaan met universiteiten, organisaties en de overheid.”

Luis (Brazilië) deelt zijn persoonlijke droom: “Ik ben in mijn eentje verhuisd naar de stad om daar een landbouwopleiding te volgen. Deze kennis wil ik delen met mijn ouders, die rundvee en tilapiavissen kweken. Later hoop ik ons familiebedrijf te kunnen overnemen.” Ook Vanessa (Brazilië) wil de familiale landbouwers in haar gemeenschap helpen door hen te begeleiden om een nieuwe fruitsoort te telen, de passievrucht.

De jongeren deelden tijdens Tomorrow’s Voices openhartig hun persoonlijke ervaringen, vonden gelijkenissen tussen hun individuele dromen en zochten samen naar concrete acties om hun steentje bij te dragen. Via sociale media zullen de jongeren na de uitwisseling elkaar op de hoogte houden van hoe ze deze acties in praktijk brengen, elk in hun eigen context.

Kleine initiatieven, grote impact

Conclusie van de dag: de krachtige stem van één jongere kan veel in beweging zetten. Kleine bijdragen kunnen leiden tot grote realisaties. Arni (Indonesië) vertelt: “Wat ik vandaag geleerd heb, ga ik uitdragen naar mijn familie, mijn school, andere scholen en mijn gemeenschap. Zo worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat mannen en vrouwen evenveel kunnen bijdragen in het huishouden bijvoorbeeld, of dezelfde jobs kunnen uitoefenen.

Om de gangbare denkpatronen in vraag te stellen, is in de eerste plaats moed nodig”, getuigt ook Imane (België). “Ik heb vandaag meisjes horen zeggen dat ze het taboe rond vrouwenbesnijdenis of gemengde huwelijken willen doorbreken. Door onze stem te laten horen en de stilte te doorbreken, kunnen we ons tegen ongelijkheid en discriminatie verzetten.”

 

 

Imane praat met andere jongeren over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

 

"We ademen allemaal dezelfde lucht, ongeacht onze huidskleur, religie, gender of leeftijd. En dat is precies wat we tijdens Tomorrow’s Voices gedaan hebben: onze adem met elkaar gedeeld."

 

Jongeren van verschillende culturen tekenen samen hun droom

Tijdens deze derde editie van Tomorrow’s Voices kwamen verschillende ideeën naar boven. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen landbouwers en grote bedrijven, de introductie van een eco-score op verpakking die de ecologische voetafdruk van een product aangeeft, en gratis onderwijs voor iedereen. De jongeren wijzen ook op de rol van de overheden en kapitaalkrachtige organisaties hierbij. Frisse ideeën die de medewerkers van Colruyt Group zeker inspireren.

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160