Tomorrow’s Voices 2021: ‘De kracht van soft skills’

Tijdens de vijfde editie van Tomorrow’s Voices ontmoetten zo’n 100 jongeren van de verschillende Collibri Foundation-projecten elkaar digitaal. Het gespreksonderwerp: de kracht van soft skills.

Internationale uitwisseling tussen jongeren

Tomorrow’s Voices is onze jaarlijkse hoogdag. Meer dan 100 jongeren en partners van de projecten die door Collibri Foundation worden ondersteund, kwamen fysiek en/of digitaal samen. Een bont allegaartje aan nationaliteiten, talen en tijdzones. Maar met zoveel raakvlakken!

Soft skills om te groeien als mens

Soft skills, wat zijn dat? Persoonlijke, emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden. Bijvoorbeeld probleemoplossend denken, goed leiderschap uitoefenen, samenwerken in groep, verantwoordelijkheid durven opnemen, verbindend communiceren, veerkrachtig omgaan met stress en conflicten, enzovoort.

Door aan je soft skills te werken, groei je als mens. Maar hoe oefen je die vaardigheden nu? ‘Persoonlijke groei' is geen vak op school, je leert het met vallen en opstaan. Door uit je comfortzone te stappen, met anderen in gesprek te gaan, uitdagingen aan te gaan en je stem te laten horen. En dat is nu net wat we tijdens Tomorrow’s Voices gedaan hebben!

 

Vijf jongeren vertellen over het belang van soft skills in hun leven.

 

“De belangrijkste soft skill voor mij is empathie: je kunnen inleven in het standpunt van een ander. Je hoeft dat standpunt niet te accepteren, maar wel te respecteren.”

-  Hassan Al Hilou, Capital vzw (België)

Wederzijdse inspiratie

Op 16 oktober trapten we Tomorrow’s Voices af met een gezamenlijke introductie- en kennismakingssessie. Tijdens de daaropvolgende week gingen de jongeren in kleine groepjes aan de slag, begeleid door een coach. Het moment om dieper in te gaan op hoe zij soft skills in hun leven implementeren, op welke obstakels ze botsen en welke tips ze elkaar geven. Hun conclusies bundelden ze in verschillende filmpjes.

Op 23 oktober verzamelden alle deelnemers opnieuw digitaal tijdens het slotevenement, dat gepaard ging met de workshops ‘Veerkrachtig omgaan met moeilijke momenten’ en ‘De kunst van verbindend debatteren’. Met al deze bagage in hun rugzak kunnen de jongeren ook na Tomorrow’s Voices hun soft skills blijven ontwikkelen.

En wat vonden de jongeren ervan?

“Ik ben dankbaar dat ik tijdens dit evenement mijn communicatieve vaardigheden nog meer heb kunnen oefenen”, vertelt Kartiken Singh Rawat van Partners in Prosperity (India). “Vroeger was ik best onzeker. Door te praten met mensen van verschillende achtergronden en deel te nemen aan workshops, heb ik wel meer zelfvertrouwen gekregen. Nu durf ik voor een grote groep staan en mijn mening verkondigen.”

 

Ook Nordin Ahmad Ibrahim van Mentor-Escale (België) heeft iets opgestoken tijdens Tomorrow’s Voices: “De workshop over veerkracht heeft me doen inzien dat ik meer wil betekenen voor de andere jongeren van Mentor-Escale. Velen van ons zitten echt in een moeilijke situatie: we zijn naar België gevlucht zonder onze familie. Ik lees zelf veel boeken over persoonlijke groei en wil mijn kennis delen met de andere jongeren. Ik wil hen helpen optimistisch te zijn.”

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160