Senegal: meisjes op school

Het is belangrijk dat jongeren hun schooltijd vervolledigen. Dat biedt hen de beste kans om een mooie toekomst uit te bouwen. Maar in Senegal moeten heel wat jongeren de schoolbanken te vroeg verlaten, vooral de meisjes. Een goede omkadering en de juiste middelen, kan daar een andere uitkomst aan geven. Een betere.
sinds 2016
30.000 euro/jaar
Senegal
© Martin Dixon

Ondanks de bekrachtiging van internationale conventies en het bepalen van een nieuwe onderwijs- en vormingspolitiek, blijven schoolverlaters een groot probleem in Senegal. Heel wat leerlingen stoppen te vroeg met school en de overgrote meerderheid zijn meisjes. In 2014 bedroeg dat nog altijd 11,9 %. Om dat tegen te gaan moet er dus een sterk beleid gevoerd worden, op meerdere niveaus.

Het algemene doel van het project richt zich dus op drie pijlers:

  • Versterken van de capaciteiten van de actoren binnen onderwijs
  • Meisjes op school houden
  • De schoolresultaten verbeteren in het departement van Tambacounda

Dit project focust zich op de Tambacounda-regio in Senegal.

Leerkrachten mee betrekken

Leerkrachten hebben een belangrijke taak om kinderen op school te houden. Het is dus noodzakelijk om hen te versterken in hun rol en hen de nodige middelen te geven om de rechten van het kind te beschermen. Hoe? Door de leerkrachten intensief te informeren, door lokale raden op te richten met focus op inclusief onderwijs en door lessen te organiseren om ook de leerlingen te sterken, vooral de meisjes.

© Martin Dixon
© Martin Dixon

Meisjes op school houden

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in onderwijsorganen en in lokale raden. Dat werkt niet in het voordeel van een vrouwvriendelijk onderwijsmodel en van de scholing van meisjes. Zowel in het lager als het secundair onderwijs ligt hun schoolverlaatcijfer erg hoog. Een van de oplossingen om dit tegen te gaan is door in de eerste plaats de schoolkosten weg te nemen.

APRODEN, onze lokale partner

Voor dit project werken we samen met een lokale speler, APRODEN. Dit is een vereniging opgericht in 2004 die de rechten van het kind wil beschermen en bevorderen. Ze bestaat uit ouders, leerkrachten, maar ook … uit jongeren. Zij helpen de organisatie om andere jongeren te sensibiliseren.

In totaal halen zo’n 200 leerlingen uit het lager onderwijs, colleges en lyceums van de doelgemeentes voordeel uit de activiteiten van APRODEN. Op termijn, zullen dat meer dan 1000 leerlingen zijn.

© Martin Dixon

Ketenproject met bananenboeren

In dezelfde regio waar we dit vormingsproject opgestart hebben, werken we samen met Vredeseilanden ook aan het realiseren van een ketenproject. Het originele opzet was om bananen van APROVAG, een coöperatieve van Senegalese bananenboeren, aan te kopen en te exporteren naar België. Na testen met 2 containers bleek echter dat er nog te veel risico’s verbonden zijn aan het exporteren van de bananen. De Senegalese bananenboeren richten zich dus voorlopig op de lokale markt. Daar is de vraag groot en de boeren kunnen er sneller op inspelen.

Deze koerswijziging sluit echter niet uit dat er bij ons nooit Senegalese bananen in de rekken zullen liggen. Tot die tijd kunnen de boeren hun technische kennis en infrastructuur verder ontplooien. “Het is trouwens de ambitie om naar België te exporteren die zaken in beweging bracht”, vertelt Leo Ghysels van Vredeseilanden. “Dat bewijst het verhaal van de certificering. APROVAG behaalde in de zomer van 2016 zijn certificaat voor Fairtrade. De investering in irrigatie en kabelbanen die daardoor op gang gebracht werden, worden nu verder opgevoerd naar alle boerengroepen.”

Lees meer over de toekomst van de Senegalese bananenboeren in het volledige interview met Leo Ghysels van Vredeseilanden.

Tambacounda in Senegal: werk aan de winkel
Onze nieuwsbrief Inschrijven
Ook jij kan helpen Doneren

Onze verhalen

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren