Oproep voor nieuwe Belgische projecten

Collibri Foundation lanceert een oproep voor nieuwe Belgische projecten. Momenteel steunen we 7 projecten in België en 11 in het buitenland. En we willen graag uitbreiden. Geïnteresseerd? Lees dan eerst onze selectiecriteria. Voldoet je project aan deze criteria? Stuur ons je aanvraag vóór 3 december 2022. Alle informatie over de selectieprocedure vind je hieronder.

Wat voor projecten zoeken we?

Collibri Foundation steunt gemotiveerde jongeren tussen 15 en 24 jaar die zich in een kwetsbare situatie bevinden, zowel in België als in het buitenland. Onze missie is om jongeren meer kansen te bieden voor een succesvolle toekomst door onderwijs, begeleiding en uitwisseling. Dat doen we door te focussen op onze twee prioritaire thema’s:

 

  1. Professionele integratie van jongeren 
    Jongeren krijgen een kwalitatieve opleiding en ondersteuning om hun ondernemerskennis, soft skills en zelfvertrouwen te verbeteren. Op deze manier trachten we het gat tussen de jongeren en de arbeidsmarkt te verkleinen.

  2. Bevordering van (mondiaal) burgerschap en gemeenschapszin bij jongeren
    We willen burgerschap bevorderen bij de jongeren. Dit kan gedaan worden door jongeren te sensibiliseren rond onderwerpen zoals solidariteit, duurzaamheid, de multiculturele samenleving, migratie of wereldburgerschap. Op die manier wordt de deelname aan de samenleving aangemoedigd bij de jongeren.

 

De projecten die we steunen, helpen ons onze missie te realiseren.

We ondersteunen middelgrote organisaties die impact maken in België en ambitie hebben om te groeien. We steunen projecten waarvoor Collibri Foundation, als dochteronderneming van Colruyt Group, een meerwaarde kan betekenen. Op die manier krijgen jongeren toegang tot het netwerk, de expertise en mogelijkheden van onze groep.

Ontdek al onze selectiecriteria om te weten of jouw project in aanmerking komt.

Hoe ondersteunen wij jouw project?

De organisatie wiens project wordt gekozen, gaat een partnerschap aan met Collibri Foundation. Het project krijgt gedurende vijf jaar financiële en niet-financiële ondersteuning.

Financiële steun

Het totale bedrag telt 250.000 euro verspreid over vijf jaar, met een standaardtoewijzing van 50.000 euro per jaar. Afhankelijk van de behoeften van de organisatie/het project kan de toewijzing variëren. Een deel van het budget kan worden gebruikt om de capaciteit van de organisatie te versterken.

Niet-financiële steun

Partners: wij versterken de geselecteerde organisaties op structureel vlak. Dat proces wordt bepaald door doelstellingen die we aan het begin van ons partnerschap samen vastleggen en die we vertalen naar volgende activiteiten: coaching, intercollegiale uitwisselingen, toegang tot expertise, opleidingen en workshops, toegang tot netwerken en belangrijke spelers, zichtbaarheid, enz.

Jongeren: wij willen de projecten steunen door een directe impact op hun doelgroep te hebben, bijvoorbeeld via mentorschap, internationale uitwisselingen, studentenjobs, jobdagen, enz.

Wat verwachten wij van jou als partner?

Bij Collibri Foundation werken we nauw samen met al onze partners zodat ze het meeste uit het partnerschap halen. Daarom verwachten wij dat onze partners bereid zijn samen te werken met andere partners binnen onze organisatie. We verwachten een proactieve en positieve samenwerking met partners die bereid zijn om te blijven groeien en bij te leren.

Bij het begin van een partnerschap bepalen wij samen met de partner een aantal (kwantitatieve en kwalitatieve) key performance indicators (KPI’s). Die KPI’s worden om de zes maanden geëvalueerd om zo de impact van de toegekende steun te kunnen beoordelen.

Hoe verloopt het selectieproces?

Ontdek hieronder de 7 stappen van onze selectieprocedure.

 

Na het ontvangen van je ingevulde aanvraagformulier, nemen we die in december grondig door. De projecten die het best aansluiten bij de visie en strategie van Collibri Foundation worden geselecteerd.

Werd je project geselecteerd? Dan nodigen we je uit voor een online interview tussen 9 en 27 januari.  Tijdens dit interview gaan we dieper in op bepaalde elementen van je sollicitatie.

Na evaluatie van de afgelegde interviews selecteren we vijf projecten die doorgaan naar de laatste ronde. Vervolgens zullen finalisten worden uitgenodigd voor bezoeken ter plaatse tussen 6 en 16 februari. Zo krijgen we een nog duidelijker beeld van je project, maar kunnen we je ook ondersteunen en adviseren naar aanloop van de laatste ronde.

Vervolgens krijg je de gelegenheid je project voor te stellen aan het adviescomité. Het comité selecteert twee projecten die vervolgens aan onze Raad van Bestuur worden voorgelegd.

Als je project een van de twee finalisten is, stel je je project op 17 maart voor aan onze Raad van Bestuur. De Raad neemt de definitieve beslissing over het al dan niet toekennen van steun.

Duur van het selectieproces

 

 


Nog vragen ?

Neem contact met ons op via callforprojects@collibrifoundation.org

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160