Zelf een project voorstellen

We steunen maximaal 10 projecten van organisaties op hetzelfde moment. En voor we een project in overweging nemen, moet het aan enkele criteria voldoen. Zo staat vorming voor jongeren centraal in al onze projecten. We streven ook zo veel mogelijk naar een uitwisseling tussen ons land en het Zuiden.

 Criteria voor onze projecten.pdf

Collibri Foundation helpt Brusselse scholieren hun talenten ontwikkelen met BOOST.

Doelgroep

We steunen vooral kwetsbare jongeren van 0 tot en met 25 jaar. Hierbij leggen we de focus op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Voor kinderen tussen 0 en 12 jaar willen we vooral de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, door leerkrachten bij te scholen en betere infrastructuur te voorzien. Kwetsbare jongeren vanaf 12 jaar steunen we voornamelijk via een beurs en/of individuele ondersteuning.

 

Locatie

We steunen zowel projecten in België als in het Zuiden. In België werken we onder andere samen met de Koning Boudewijnstichting. Voor het Zuiden gebruiken we de Human Development Index van de Verenigde Naties. We focussen op landen die heel slecht scoren. We kiezen ook regio’s waar Colruyt Group duurzame ketenprojecten kan opstarten. Op die manier willen we ook economische en sociale ontwikkelen in de streek bevorderen.

Collibri Foundation steunt rijstboeren in Benin.

Een project goedkeuren

We evalueren projectvoorstellen eerst intern. Als ze aan de hierboven vermelde criteria voldoen, stellen we ze voor aan het bestuurscomité. In overleg met de Koning Boudewijstichting beslist dat comité of ze het project financieel steunen.

De leden van het bestuurscomité zijn:

  • Voorzitter Guido Gryseels – Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
  • Luc Tayart de Borms - Koning Boudewijnstichting
  • Jef Colruyt - Colruyt Group
  • Jo Willemyns – Colruyt Group
  • Stefan Goethaert - Colruyt Group
  • Hervé Lisoir (Koning Boudewijnstichting)
  • Mieke Vercaeren - Colruyt Group
  • Geert Vyls - Colruyt Group

Evaluatie

Elk jaar worden projecten geëvalueerd op basis van kritieke prestatie-indicatoren (KPI). Die evaluatie gebeurt in samenwerking met de betrokken partners. De rapportering gebeurt aan het bestuurscomité. Dat komt minstens 2 keer per jaar samen.

Colombiaanse jongeren vinden werk in de koffiesector dankzij Collibri Foundation.

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren