Schoolvernieuwingstraject in 22 lagere scholen

De Kanisius-scholenstichting in het bisdom Semarang beschikt over een uitgebreid scholennetwerk voor zowel lager als middelbaar onderwijs. In de directe omgeving van Semarang zijn er 22 lagere Kanisius-schooltjes, waar ongeveer een 5000-tal kinderen school lopen. Ze verzamelen kinderen uit de omliggende dorpen en er wordt  geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende religieuze achtergronden van de kinderen en hun ouders.

Vanuit materieel oogpunt was de kwaliteit van de schooltjes begin jaren 2000 een ramp. Een veilige ‘speelplaats’, hygiënische accommodatie, een deur die sluit, een degelijke bank … ? Niets van dat alles. Het didactisch materiaal beperkte zich tot een landkaart, schriftjes moesten een hele tijd meegaan.

De vorming en pedagogische begeleiding van de leerkrachten was in deze periode eveneens een pijnpunt. De Kanisius-stichting was enkele jaren eerder al gestart met het samenbrengen van leerkrachten uit de regio in werkgroepen om toch al – met zeer beperkte middelen – te starten met een andere aanpak.

In deze context besloot Collibri Foundation vanaf 2004 een vijf jaar durend schoolvernieuwingstraject te ondersteunen. Speerpunten van dit traject waren schoolrenovatie, de introductie van leerlinggericht lesgeven en nieuwe schoolboeken.

Schoolrenovatie en nieuw meubilair

Dankzij de steun van de Collibri Foundation kregen heel wat schooltjes een grondige opknapbeurt: verf, deuren, speelplaats, sanitair, leraarslokaal … Alle schooltjes kregen ook nieuw meubilair, zodat de klasinrichting beter was afgestemd op het nieuwe leerlinggerichte onderwijs. Stapsgewijs werd ook nieuw didactisch materiaal zoals video en pc geïntroduceerd.

Introductie leerlinggericht onderwijs

Het onderwijs in de regio verliep nog zeer passief. Met de steun van de Collibri Foundation switchte men (niet altijd zonder slag of stoot) naar een meer leerlinggerichte manier van lesgeven. Deze methode van ‘active learning’ zorgt ervoor dat leerlingen veel actiever zijn in de klas. Ze moeten niet enkel notities nemen, maar ook in groepjes werken, zelf opdrachten doen en verschillende materialen gebruiken. Zo kunnen de leerlingen zelf meer kennis verwerven, die ze dan ook beter onthouden en gebruiken. Het is als het ware ‘leren leren’.

Nieuwe handboeken

In de samenwerking met de Kanisius-scholen was ook de opmaak en realisatie van handboeken een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. In een periode van vijf tot zes jaar realiseerde men drie reeksen handboeken voor de vakken taal, rekenen, natuurwetenschappen en geschiedenis. Leerkrachten werden aangemoedigd om hieraan mee te werken en kregen een vermelding als  medeauteur.

Collibri Foundation

Adres

Colruyt Group
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

Telefoon

+32 (0)2 363 55 45
tijdens de kantooruren

E-mail

info@collibrifoundation.org

KBO 0753.616.160